onsdag den 7. april 2010

HVAD

er poesi? Lad os antage, at der findes en bredtfavnende betydning af dette ord, som ikke afgrænser poesien som lyrik, som digtning i vers. Lad os fx antage, at poesi er en form for sprogkunst, der forholder sig både til sin egen historie og til sin egen form og materialitet. Lad os endvidere antage, at poesi måske nok er en særlig måde at bruge sproget på, men den er ikke uafhængig af alle de andre måder sproget fungerer på. Sproget, som er overalt omkring os, talt og skrevet, biologisk, mekanisk, elektronisk, er et landskab vi eksisterer i. Lad os antage, at poesien også er en del af denne økologi, at den påvirkes af den, reagerer på den, er afhængig af den. Hvad sker der da med poesien, med litteraturen, når dette økosystem forandrer sig på utallige forskellige måder, nogle mere, nogle mindre betydningsfulde?

Hvad sker der fx
– når øjeblikkelig global gensidig kommunikation bliver en mulighed?
– når teknologien fundamentalt forandrer mulighederne og formerne for publicering?
– når offentligheden, det offentlige rum poesien taler ud i, forandres, fragmenteres måske, organiseres i nye netværk?